این بخش برای مشاهده گواهینامه هنرجویان آموزش عمومی استخرهای مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان در نظر گرفته شده است. این قسمت از سایت هنوز آزمایشی می‌باشد، خواهشمند است در صورتی که ایرادی مشاهده کردید و یا پیشنهادی دارید آن را برای بهبود هر چه بیشتر این قسمت با ما در میان گذارید.
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
   
برای ورود کافی است از نام، نام خانوادگی و نام پدر استفاده فرمایید.  
instagram telegram